Przebieg badań

Badania dla kandydatów na kierowców dla kat.:
AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T
oraz
Badania dla kierowców, którym upływa ważność prawa jazdy dla kat.: AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T
Badanie składa się z:
 • Badanie podmiotowe (wywiad lekarski) - na podstawie oświadczenia ustnego o przebytych chorobach. Badany podpisuje oświadczenie o zgodności z prawdą, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233KK.
 • W przypadku stwierdzenia przez badanego, że choruje na cukrzycę, lub padaczkę, lekarz kieruje go na dodatkowe badania specjalistyczne, to samo dotyczy jednooczności, lub choroby zezowej.
 • Badanie przedmiotowe ogólne, stanu zdrowia - podczas którego lekarz ocenia:
 • układ krążenia
 • układ oddechowy
 • układ nerwowy
 • sprawność narządu ruchu
 •  stanu narządu wzroku (jeżeli badany nosi okulary, bądź soczewki, badanie przeprowadzane jest w szkłach korekcyjnych)
 • stanu narządu słuchu i równowagi
 •  inne, które lekarz uzna za niezbędne do wykonania
Na badanie należy zabrać:
 • dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport)
 • jeżeli badany przedłuża ważność posiadanego prawa jazdy to powinien je ze sobą zabrać
 • jeżeli badany nosi okulary lub soczewki, należy stawić się na badanie w okularach, lub soczewkach!
 • jeżeli badany choruje na cukrzycę, lub padaczkę, to karta konsultacyjna od lekarza specjalisty (diabetologa, lub neurologa)