Przebieg badań

Badania dla kandydatów na kierowców dla kat.:

AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T

oraz

Badania dla kierowców, którym upływa ważność prawa jazdy dla kat.: AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T

Badanie składa się z:

 1. Wywiad lekarski (badania podmiotowe) - na podstawie rozmowy o przebytych chorobach. Badany podpisuje oświadczenie o zgodności z prawdą, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233KK.

 2. W przypadku stwierdzenia przez badanego, że choruje na cukrzycę, lub padaczkę, lekarz kieruje go na dodatkowe badania specjalistyczne, to samo dotyczy jednooczności, lub choroby zezowej.

 3. Badanie przedmiotowe ogólne, stanu zdrowia - podczas którego lekarz ocenia:

 • układ krążenia
 • układ oddechowy
 • układ nerwowy
 • sprawność narządu ruchu
 •  stanu narządu wzroku (jeżeli badany nosi okulary, bądź soczewki, badanie przeprowadzane jest w szkłach korekcyjnych)
 • stanu narządu słuchu i równowagi
 •  inne, które lekarz uzna za niezbędne do wykonania

Na badanie należy zabrać:

 • dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport)
 • jeżeli badany przedłuża ważność posiadanego prawa jazdy to powinien je ze sobą zabrać
 • jeżeli badany nosi okulary lub soczewki, należy stawić się na badanie w okularach, lub soczewkach!
 • jeżeli badany choruje na cukrzycę, lub padaczkę, to karta konsultacyjna od lekarza specjalisty (diabetologa, lub neurologa)